JÚLIA

Júlia és un muntatge de teatre fòrum la finalitat del qual és sensibilitzar envers les desigualtats entre dones i homes. Les destinatàries directes d'aquest projecte són dones en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social. A més, pot adreçar-se a tota la població que, sovint, per acció o omissió, afavoreix i perpetua les desigualtats de gènere. Cal tenir en compte que els objectius tenen una incidència personal i de grup alhora. El teatre i les seves dinàmiques ajuden a potenciar les capacitats cognitives i relacionals, importants per al desenvolupament integral de la persona. S'empren tècniques diverses de treball en grup precisament perquè per treballar conjuntament, cal cooperar i tenir capacitat d' escolta: la interacció amb les i els altres implica diàleg i aprofundiment..

 

Júlia té com a objectius:

 

  • Promoure la participació cooperativa entre les dones.
  • Fomentar la reflexió i el diàleg entorn de les desigualtats de gènere.
  • Potenciar l’esperit crític.
  • Proposar i assajar mètodes de resolució de conflictes.
  • Qüestionar actituds i comportaments personals en les nostres relacions.

 

Durada: Març 2008-Febrer 2011-04-13>
Estat del projecte: Finalitzat

Videos

img

Júlia a Sarrià

img

Júlia a Sarrià