Kilalia - Foto de grup

La companyia Kilalia es forma l’any 2006 a Girona arran d'un curs de Teatre Socioeducatiu que es duu a terme a l’Estació Espai Jove de Girona, organitzat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de la ciutat i l'escola de formació teatral El Galliner. Kilalia neix amb la convicció que el teatre és una eina de transformació social i, per aquest motiu, es manté obert a les demandes socials de l’entorn. Per tant, cal remarcar que el seu objectiu és intervenir amb diferents col·lectius i entitats de caire socioeducatiu. Val a dir que, com s’ha esmentat anteriorment, la companyia Kilalia entén que la via del teatre social és important per abordar diferents aspectes de la societat actual pel que fa al seu potencial transformador, però també en relació amb l'exploració de les noves tècniques creatives, artístiques i dramàtiques que proposa el teatre com a eina d’intervenció social. Per aquesta raó, Kilalia des del moment de la seva creació està en constant formació.

Marc Badia Gorchs

Educador Social i Diplomat en Ciències Empresarials. Actualment treballant en el Centre d'Acollida per a Persones Sense Sostre "La Sopa" de Girona. Realitza diversos cursos de Teatre, Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Gemma Canadell i Bussó

Gemma Canadell

Diplomada en Educació Social i Postgrau en Artteràpia per l'UDG. Amb 10 anys d'experiència en diferents àmbits de l'educació social, especialment en infància i adolescència Actualment. Treballa com educadora social en un projecte d'acollida i dinamització per a nois i noies de 16 a 20 anys nouvinguts a Salt amb l'associació Eina. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Sònia Camallonga González

Estudiant de Grau d'Educació Social a la UOC i Arquitecta Superior per l'ETSAB (2008). Postgraduada en Cooperació Internacional. Formada en teatre a nivell amateur, i en teatre social i de l'oprimit. Amb grups amateur a Barcelona i Porto, ha participat en creacions teatrals com actriu i escenògrafa. Ha desenvolupat diversos projectes de cooperació amb comunitats de Mèxic, Brasil i Ghana per a la reflexió i millora conjunta de les condicions d'habitabilitat dels seus entorns. A Barcelona, ha acompanyat als veïns i veïnes, en els seus processos de reivindicació, pel disseny compartit en la transformació urbanística dels seus barris. Tambè, ha dinamitzat tallers d'acollida i de creació audiovisual amb joves nouvinguts. Actualment, desenvolupa vàries iniciatives per facil.litar la ciutat col.laborativa a través de processos creatius.

Queralt Carnicer Cols

Queralt Carnisser

Llicenciada en Psicologia. Postgrau en arteràpia (EaM). 2on curs Graduat en Art Dramàtic (El Galliner). Experiència en diferents projectes socials i l'educatius, especialment en l'àmbit de la immigració i mediació intercultural. Actualment es dedica a diferents projectes relacionats amb el teatre com a eina pedagògica i com a formadora de tallers d'expressió, creativitat i diversitat cultural. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Natàlia Carpintero Santiago

Actualment treballa amb tallers d'expressió i educació creadora amb persones amb discapacitat intel.lectual,amb 7 anys d'experiència dins aquest àmbit.Estudiant D'Art Dramàtic. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per l'Estació-Galliner.

Ferran Joanmiquel Pla

Ferran Joanmiquel

Tècnic superior en Animació Sociocultural. És professor de teatre al Centre de Formació Teatral El Galliner i té una àmplia experiència treballant amb grups de joves i en diversos àmbits socioculturals. Realitza el III Postgrau de Teatre i Educació a l'Institut del Teatre de Vic. És el coordinador dels cursos de Teatre Social que s'organitzen amb l'Estació Espai Jove de Girona. Es forma en Teatre Social i de l'Oprimit en diversos tallers internacionals a Pa'Tothom i Trans-Formas. També és dramaturg (premiat en tres ocasions) i actualment dirigeix les companyies Kafkiana i Jemappellegemmapèl.

Laura Jornet Lázaro

Laura Jornet

Mestra d'educació primària amb l'especialitat de llengua anglesa i Llicenciada en Pedagogia. Àmplia experiència en el món de la formació d'adults, més concretament en l'alfabetització de persones nouvingudes. Actualment, és mestra d'anglès en una escola pública de Salt. Realitza diversos cursos de Teatre, Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Núria Martorell Fernández

Núria Martorell

Psicòloga de formació. Màster en l'Estudi i la Intervenció de la Violència Domèstica (UAB), postgrau en teràpia familiar sistèmica (UdG). Estudis de teatre i de teatre social i de l'oprimit. És col·laboradora en el grup GREGIS -Grup de Recerca en Gènere i Salut- de la Universitat de Girona (UdG). Actualment treballa com a psicòloga amb infants i adolescents i com a conductora de grups de dones en situació de desigualtat i risc aplicant i multiplicant el mètode de teatre social i de la oprimida.

Neus Oriol Bonachera

Mestra d'educació primària especialista en educació musical. Formada en comunicació no violenta i educació per la pau. Experiència en infància i alfabetització d'adults. Actualment treballa en diferents àmbits socioeducatius per la departament d'educació. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Marc Pey Gelambí

Marc Pey

Psicòleg de formació. La seva experiència laboral versa entre el camp social i l'educatiu, passant per les drogodependències, la infància en risc i la mediació intercultural. Després de tres anys com a mestre en escoles públiques del Baix Empordà, actualment es dedica a diferents projectes relacionats tots amb el teatre com a eina pedagògica. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Sílvia Pous Fernández

Sílvia Pous

Llicenciada en Psicologia i Post Grau en Teràpia Familiar Sistèmica (CTFB). Experiència laboral en diferents àmbits com la infància en risc social o dones en situació de violència de gènere. Actualment treballa com a mestra d'educació especial i s'està formant en l'especialitat d'Orientació Educativa per exercir en Instituts d'Educació Secundària. Estudiant del 2n curs de Graduat en Art Dramàtic. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Sara Ruiz Jiménez

Sara Ruiz

Actriu i i Educadora Social. S'ha format en Teatre Social i de l'Oprimit. En l'àmbit artístic, ha treballat en diferents produccions professionals i com a professora d'interpretació amb joves des de l'any 1998. Està especilitzada en improvisació. En l'àmbit social, ha treballat als serveis bàsics d'atenció social, amb gent gran i en projectes de desenvolupament comunitari i desenvolupament cultural comunitari.

Núria Ruiz Ribot

Núria Ruiz

Llicenciada en Psicologia. Postgrau en Psicoteràpia Integradora. Experiència com a educadora i psicòloga en diferents projectes en l' àmbit de la infància i l' adolescència en risc d' exclusió social. Actualment treballa com a psicòloga amb famílies, infants i adolescents en situacions d'alt risc social. Porta a terme l'acompanyament a grups de dones en situació de desigualtat aplicant i multiplicant el mètode de teatre social i de la oprimida. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Anna Sala Aymerich

Anna Sala

Diplomada en Educació Social i CFGS d'integració social. Ha treballat d'educadora, actriu, formadora, coordinadora, directora i monitora de lleure. Actualment insertora laboral. Experiència en diferents col·lectius de risc social: infància, adolescència, violència de gènere, immigració, discapacitats. Participa activament en 3 Associacions: mifas, aslfarners i kilalia. Estudiant de teatre bàsic per adults. Ha realitzat diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Andreu Sitjes Tarrés

Andreu Sitjes

Llicenciat en ciències de l'activitat física i esport. Master en Sociologia per la Universitat de Leicester. Professor de Psicomotricitat a la UDG des del 2006. Professor d'IES d'educació física i llengua anglesa des del 2002. Realitza diversos cursos de Teatre Social i de l'Oprimit coorganitzats per L'Estació – El Galliner.

Joan Vilajoana Cots

Joan Vilajoana

Professor de teatre a la Escola de Formació Teatral El Galliner, amb 15 anys d'experiencia amb nois-es i adolescents, habilitat com a Educador Social pel Col.legi d'educadors de Catalunya amb 8 anys d'experiencia, compagino la tasca de professor de teatre, amb la de artista-pintor, realitzant diferents exposicions.